De nieuwe huurwet: ook meer bescherming voor de verhuurder ?

De nieuwe huurwet geeft de huurder enkele nieuwe vormen van bescherming.

Maar hoe zit het met de bescherming van de verhuurder ?