Bijstand bij oplevering (voorlopige)

De promotor of aannemer zal u na de uitvoering van de werken uitnodigen voor de “oplevering der werken”.
 

Dit is een zeer belangrijke fase tijdens de bouwwerken, want u gaat hier de uitgevoerde werken goedkeuren of aanvaarden. Omdat bouwen voor de meesten ook geen alledaagse bezigheid is, kan u zich laten bijstaan door ons. Er wordt dan nagegaan of alle uitgevoerde werken werden voltooid conform het lastenboek en volgens goed vakmanschap. Dit heet de voorlopige oplevering; als vastgoedexpert staan we u dan bij, in aanwezigheid van de promotor of aannemer en zijn architect, waarna alle opmerkingen en vaststellingen worden opgenomen in het Proces Verbaal van Oplevering.
 

Bij aanvaarding of goedkeuring van de voorlopige oplevering worden de sleutels overhandigd, hierdoor komt de eigendomsoverdracht tot stand. Dit betekent ook dat u akkoord gaat met eventuele zichtbare gebreken voor zover deze niet zijn opgenomen in het Proces Verbaal van Oplevering. U gaat dus ook akkoord dat de eindfactuur mag worden opgemaakt zonder inhouding.

 

De definitieve oplevering vindt plaats één jaar na de voorlopige oplevering en niet vroeger !   Dit gebeurd automatisch indien er geen opmerkingen of vaststellingen werden opgenomen. Verborgen gebreken, deze waren niet zichtbaar bij de voorlopige oplevering (bv. scheuren in vloer of muur, stabiliteitsproblemen, scheve ramen,…) worden uiteraard opgenomen en geëvalueerd.
 

Bijstand van een vastgoedexpert is bij nieuwbouw- en verbouwingsprojecten dan ook geen overbodige luxe.

Er wordt eveneens een verslag opgemaakt, met notitie van opmerkingen en vaststelling en de gemaakte afspraken hieromtrent.

Wil u meer informatie ?   Vul het contactformulier in en wij contacteren u zo snel mogelijk.

Create your dream home.
Tell us about your project today.