Plaatsbeschrijvingen

Een plaatsbeschrijving is een gedetailleerd verslag met aanvullend beeldmateriaal.

Het geeft een duidelijke weergave van de toestand van een onroerend goed op de moment van de opname zowel binnen de woning als de buitenzijde en zijn omgeving.
 

Een plaatsbeschrijving wordt steeds overgemaakt aan beide partijen, dient te worden getekend door elke partij, al dan niet digitaal, en is tegensprekelijk. De kostprijs is voor elke partij de helft .

 

Bij huurcontracten
 

De plaatsbeschrijving is een verplicht document bij registratie van huurcontracten!
 

Sinds 2007 is men verplicht om een tegensprekelijke plaatsbeschrijving op te maken bij aanvang van de huur. Het doel van dergelijk verslag is om de toestand van het onroerend goed ( appartement-woning-studio – kantoor-….) te kunnen vergelijken bij einde van de huur ten opzichte van de toestand bij de intrede of aanvang.
 

Geen plaatsbeschrijving = geen bewijs voor eventuele schade = geen verhaal tegen de schadeveroorzaker.
 

De opmaak dient te gebeuren binnen de maand na aanvang van de huurovereenkomst, en te worden geregistreerd samen met de huurovereenkomst uiterlijk 2 maanden na de afsluitdatum.

 

Bij verkoop
 

Eveneens bij een verkoop is een plaatsbeschrijving van belang.
 

Discussies worden zo vermeden betreffende inboedel en de staat van het goed tussen de compromis en de notariële akte of wanneer de huidige bewoners nog een periode na de akte het goed blijven bewonen.

Bij aanvang van werken
 

Bij renovatie, tegen of aanpalende gebouwen, laat men best een plaatsbeschrijving opstellen en dit voor de aanvang van de werken.

Zo kan een eigenaar van een aanpalend goed u niet verantwoordelijk stellen voor eventuele schade aan zijn goed.
 

Deze plaatsbeschrijvingen zijn ook van toepassing bij openbare werken en aanplantingen binnen de straal van 20 meter van uw eigen goed.

Wil u meer informatie ?   Vul het contactformulier in en wij contacteren u zo snel mogelijk.

Huurders, vastgoedkantoren & eigenaars
vertrouwen op DB services voor een waterdichte plaatsbeschrijving.