Keuring stookolietank
& gasaansluiting

De keuring van een stookolietank is verplicht bij indienststelling en periodiek , eveneens bij het buiten gebruik stelling van dergelijke tank dient men een attest te kunnen voorleggen .

Termijn van keuring wordt bepaald aan de hand van het buitenwandmateriaal en de plaats van de opslagtank.
 

Bovengronds                                           :                  175€

Ondergronds                                           :                  200€


Onze prijzen zijn steeds BTW inclusief.

 

Een gaskeuring is verplicht in volgende situaties :
 

> Bij uitbreiding en /of aanpassing van een bestaande installatie

> Bij in dienststelling en openstellen van de gasmeter door de netbeheerder
 

Noodzakelijk bij de keuring zijn de schema’s met aanduiding van alle gasleidingen ,en alle verbindingen, leidingen , toestellen en aan-afvoer aansluitingen dienen geïnstalleerd en gekoppeld te zijn.


Keuring Gasaansluiting                       :                  150€


Onze prijzen zijn steeds BTW inclusief.

 

Wil u meer informatie ?   Vul het contactformulier in en wij contacteren u zo snel mogelijk.

Vastgoedmakelaars, notarissen & eigenaars laten ons een elektrische keuring opmaken alvorens de akte kan worden verleden van het onroerend goed.